Att odla paprika hemma

Det finns många arter av paprika som inte blir särskilt höga men trots detta ger stora fina frukter. Detta gör paprikan till en ideal grönsak att odla hemma på fönsterbrädan. Man kan ha flera plantor i samma fönster och de trivs mycket bra tillsammans med olika typer av pepparfrukter. Detta beror på att de är släkt med varandra och har liknande önskemål och växtsätt.

Det finns ett antal paprikasorter som växer sig mycket stora. Dessa kan vara lämpliga i hörnet av balkongen men passar inte bra för inomhusodling. Var därför noga med att välja rätt typer. Undvik att köpa omärkta plantor om försäljaren inte kan säga exakt vad det är.

paprikaAtt välja typ av paprika

Paprika kan ha olika färg beroende på hur mogna de är och beroende på vilken typ de tillhör. Vissa paprikor blir in röda hur länge man än låter dem mogna. De blir aldrig mer än gula. Andra typer av tomater kan fortsätta att mogna på plantan när de är röda och bli lila eller nästan svarta. Vilken färg en paprika har beror alltså på både typ och mognadsgrad.

Detta är något du skall ta i beaktande när du väljer vilken typ av paprika du skall odla. Oftast är det bäst att välja en paprika som kan skördas som röd, (orange), gul eller grön. Detta ger dig mest variation när du skördar. Om du bara tycker om en färg av paprika kan det dock vara bättre att välja en typ som inte mognar förbi denna färg. På detta sätt riskerar du inte att få en paprika där ena sidan är röd innan den andra har hunnit bli gul.

Om du vill odla vit, svart eller en annan mindre traditionell färg måste du välja speciella typer av paprikor. Detsamma gäller om du vill ha paprikor med andra former än den klassiska paprikaformen. Jag gillar långsmala paprikor som ger små tunna skivor. Jag tycker att dessa är mycket lättare att skära och arbeta med eftersom frö delen utgör en mindre del av frukten.

Om det finns en viss typ av paprika som du gillar i snabbköpet eller fruktbutiken så kan du vanligtvis dra upp frön från dessa frukter.

Kom ihåg att försöka välja en lågvuxen paprika som passar i ditt hem.

Köpa frön eller en färdig planta

liten paprikaAtt köpa en färdig paprikaplanta är givetvis lättare och bekvämare men det är också betydligt dyrare och det kan vara svårt att få tag i de typer av paprika man vill ha. Om man vill odla billig mat skall man alltid börja från frö. Detta är extra sant eftersom det är lätt att få  frön frun de paprikor man köper i butiken att gro.

Jag väljer alltid att börja från frö av den enkla anledningen att utbudet av olika typer av plantor är alltid för litet. Det är omöjligt för en handelsträdgård att erbjuda ens en bråkdel av det utbud av typer man får tillgång till om man börjar från frön.

Att så paprikafrön är mycket enkelt och de gror mycket villigt. Det tar vanligtvis bara några dagar innan man ser små plantor. Dessa plantor kan tyvärr vara lite känsliga. De är inte svåra att ta hand om men det är mycket viktigt att de inta blir för torra. Små plantor kan växa mycket långsamt om de inte får rätt skötsel. Pröva att ställa dem lite ljusare om detta är fallet. De skall inte ha gödning innan de blir 15 cm höga.

Skötsel

Paprikaplantor är mycket lätta att sköta när de har passerat en viss storlek. Innan detta kan de såsom nämnt ovan vara lite känslige. De vill bli vattnade regelbundet så att de inte torkar ut helt men vill inte heller bli dränkta. Använd väldränerad jord så att rötterna aldrig blir stående i vatten. Det är oftast bättre att de står lite för torrt än att de står för vått.

De bör gödslas ungefär var 14:e dag med en välbalanserad gödning. (20-20-20 är bra). Om du använder en obalanserad gödning kan du få alltför mycket bladtillväxt men inga paprikor eller också kan plantan sluta växa för tidigt och fokuserar helt på att ge dig frukt. Detta ger en mindre skörd.

Paprikaplantor behöver relativt mycket plats och jag skulle rekommendera att du planterar dem i en kruka som är minste 20 cm vid. Att ge dem plats att skapa ett stort rotverk minskar tillväxten tidigt i säsongen men ger dig en tåligare planta. Något som kan vara bra när man odlar dem på fönsterbrädan.

Övervintring

Det finns vissa paprika typer som kan leva i flera år och fortlöpande producera paprikor. Det flesta typer är dock utvecklade för att ge en skörd under en säsong och sedan dö. Mer moderna typer är ofta utvecklade för en kortare mer intensiv livscykel. Om du vill ha en paprikasort som du kan övervintra och njuta av i flera år bör du istället primärt titta mot olika typer av Heirloom paprikor. Dessa är mer troliga att kunna övervintra.

I många fall får du dock se paprikan som en säsongsväxt som du plantera på nytt varje år. Om du har artificiellt växtljus kan du starta nya plantor varje månad för att ständigt ha nya plantor som börjar ge frukt när de äldre börjar dö.

Comments closed