Att handla med aktier

Här nedanför kommer vi att gå igenom några grundläggande koncept som är bra att känna till innan man börjar handla med aktier på nätet.

Aktieorder

Det två grundläggande ordnarna på aktiemarknaden är köporder och säljorder. På handelsplattformen kan du också ge andra instruktioner, till exempel ”stop loss” och ”take profit”.

Handla med aktier

Hur länge är min order giltig?

Vad händer om din order inte kan utföras direkt? Det beror på vilken typ av order det rör sig om, vilket du bör kontrollera i förväg innan du lägger den.

Den vanligaste typen av order på handelsplattformar online är en intradagsorder. Om en intradagsorder inte har kunnat genomföras innan handelsdagen är över tas den bort från marknaden. Om du fortfarande vill köpa eller sälja aktieposten nästa dag behöver du alltså lägga en ny order.

Motsatsen till intradagsorder är flerdagarsorder. En sådan order är giltig för fler än bara en handelsdag.

Vad menas med orderdjup?

Orderdjupet visar hur många aktier som finns ute på marknaden bland köpare och säljare och till vilket pris. Orderdjupet för en aktie visar alltså både vad köparna är villiga att betala för aktien och vad säljarna är villiga att acceptera för pris för aktien. Det är först när köpare och säljare möts vid en gemensam prispunkt som det kan ske någon affär.

Om du överväger att köpa en viss aktie kan orderdjupet alltså ge dig en idé om vad du kan räkna med att behöva betala just nu, eftersom du måste betala vad någon säljare är villig att acceptera.

Om du överväger att sälja en viss aktie kan du titta på orderdjupet för att se vad köpare är villiga att betala för aktien just nu.

Vad menas med ”att fiska i orderdjupet”?

För att förstå vad som menas med ”att fiska i orderdjupet” måste vi börja med att titta på hur man gör när man inte fiskar i orderdjupet. Om man vill att ens köporder ska utföras så snabbt som möjligt bör man inte ”fiska i orderdjupet” utan istället erbjuda ett pris som harmoniserar med vad orderdjupet visar att säljare är villiga att acceptera. På samma vis bör den som vill att en säljorder ska genomföras pronto vara villig att sälja till det pris som orderdjupet visar att köpare är villiga att betala.

fiska i order djuper

När man ”fiskar i orderdjupet” lägger man istället en order där man är villig att vänta en stund med förhoppning om att få ett förmånligare pris än vad orderdjupet indikerar. Du lägger alltså en köporder med ett lägre pris än vad det finns säljare som är villiga att acceptera, eller en säljorder med ett högre pris än vad köparna i orderdjupet anger att de är villiga att betala. Du placerar dig med andra ord under (för köporder) eller över (för säljorder) det aktuella marknadspriset för aktien.

Det kallas för att ”fiska i orderdjupet” eftersom du fiskar efter ett bättre pris.

När man fiskar i orderdjupet får man räkna med att det dröjer innan ordern genomförs, och i vissa fall kommer den inte att genomföras alls eftersom det aldrig dyker upp någon säljare/köpare som är villig att acceptera ditt pris.

Vad är Fill or Kill?

När du lägger en order (köp eller sälj) kan du också ange att den ska vara Fill or Kill (FoK). Detta innebär att ordern bara kommer att genomföras om den kan genomföras i sin helhet Det är dessutom en ögonblicksorder, som inte ligger kvar om den inte kan utföras direkt.

Exempel: Du ger order om att köpa 400 aktier för $50.00 styck. Ordern kommer bara att genomföras om det omedelbart finns 400 aktier tillgängliga att köpa för max $50.00 styck. Det finns alltså inte någon risk för att ordern utförs delvis, t ex genom att 100 aktier köps för $50.00 styck.

Vad är Fill and Kill?

När du lägger en Fill and Kill order kommer så mycket som möjligt av ordern att utföras omedelbart, och därefter kommer ordern att tas bort.

Exempel: Du ger order om att köpa 400 aktier för $50.00 styck. Det finns 278 aktier tillgängliga just då för max $50.00 styck, så dessa köps och därefter försvinner ordern. Ordern kommer alltså inte att ligga kvar och vänta på att fler aktier ska bli tillgängliga till rätt pris.

En vanligt anledning till att lägga en Fill and Kill order är att handlaren misstänker att det finns dold volym på en viss nivå i orderdjupet.

Vad menas med dold volym i orderdjupet?

Ibland vill man av någon anledning inte visa upp hela sin order för marknaden. Då kan man välja att göra en så kallad ”isbergsorder”, vilket är en form av semi-dold order där bara en del visas för marknaden.

På de flesta handelsplattformar väljer man ”ordervillkor” eller liknande för att göra en isbergsorder. Det ska finnas ett alternativ som heter ”vissa antal” eller något liknande, och där anger du hur många akter av din total order som ska visas för marknaden. Du kan alltså till exempel ge en köporder för 1 000 aktier, men välja att bara visa 100 av dem för marknaden.

Om den synliga delen av din order genomförs läggs omedelbart en ny synlig order upp med samma antal. Denna process upprepar sig tills hela din totala order har genomförts, steg för steg.

Bra att veta är att många mäklare och handelsplattformar bara låter dig lägga en dold order / isbergsorder om beloppet är tillräckligt stort. Exakt vilket belopp som krävs kan vara olika för olika sorters värdepapper. Det är inte bara upp till mäklarna att bestämma detta efter eget gottfinnande, utan i många delar av världen finns det ett större regelverk att förhålla sig till när det gäller dolda ordrar / isbergsordrar.

Comments closed